Nieuws over 155-Help-een-bedrijf

155 is al in ruim 150 gemeenten actief

Steeds meer gemeenten sluiten zich aan. Wekelijks breidt het aantal zich verder uit.
Is uw gemeente nog niet aangesloten? Maakt u zich geen zorgen, wij helpen u waar mogelijk.

Ondernemers uit GR de Bevelanden kunnen terecht bij 155-Help-een-bedrijf

Vijf Bevelandse gemeenten werken samen met 155-Help-een-bedrijf om het plaatselijke midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen. Doel van dit initiatief is om tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar (financieel) weer verkeren, of daarin terecht dreigen te komen. Ondernemers uit Borsele, Goes, Noord-Beveland, Reimerswaal en Kapelle waarvan de continuïteit van hun onderneming in het geding is, kunnen voor hulp kosteloos terecht bij dit nationale loket voor ondernemers.

Seminar Kamer van Koophandel ‘Ondernemersproblemen zijn er om opgelost te worden’

Op dinsdag 24 oktober van 19.00 tot 21.30 uur organiseert de Kamer van Koophandel een (gratis) seminar voor zzp'ers en mkb'ers uit de regio groot Amsterdam. De bijeenkomst vindt plaats bij het Ondernemersplein Amsterdam, De Ruyterkade 5, Amsterdam. Onderwerpen die aan de orde komen: Klanten vinden en binden - Vinden van financiering - Oplossen van geschillen - Behalen van voldoende winst - Op orde krijgen en houden van de administratie. Kijk voor meer informatie of aanmelding op www.kvk.nl/geschillen

Gemeente Roermond sluit aan bij 155

Zelfstandige ondernemers die moeite hebben hun bedrijfsvoering rond te krijgen kunnen terecht bij ‘155-Help-een-bedrijf’. Dit loket voor lokale ondernemers is een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) waarbij de gemeente Roermond zich heeft aangesloten. Het loket biedt kosteloos bedrijfsadvies en ondersteuning. Medio september zal door de gemeente Roermond een communicatie campagne worden gestart om 155 bekendheid te geven.

Gemeente Oosterhout biedt ondernemers ondersteuning aan

De gemeente Oosterhout en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) hebben een speciaal noodloket opengesteld voor lokale ondernemers. Met het initiatief ‘155-Help-een-bedrijf’ kunnen ondernemers uit Oosterhout kosteloos terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning. De aandachtspunten zijn vaak divers en liggen veelal op het vlak van bedrijfsvoering, commercie en/of financiën. Door deze snelle hulpfaciliteit worden problemen regelmatig in de kiem gesmoord, soms mede door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Ondernemers uit Kerkrade maken gebruik van 155

In een half jaar tijd hebben al heel wat ondernemers uit Kerkrade zich bij 155 gemeld. Ondernemers die het zakelijk niet voor de wind gaat en die dringend objectief advies nodig hebben. "Dat de gemeente sinds september een overeenkomst heeft met IMK blijkt dus allerminst overbodig", stelt bedrijfsadviseur Manon Berger, die onder meer in Kerkrade bedrijven adviseert en begeleidt. "De meest uiteenlopende problemen vragen om de meest creatieve oplossingen." Van de ondernemers die 155 hebben geraadpleegd is een groot deel nog actief. Zonder de hulp van 155 was dat wellicht niet het geval geweest. "Ondernemers vragen niet om hulp. Ze lossen problemen graag zelf op", zegt mevrouw Berger. "Als ze uiteindelijk dan toch de stap maken, is het vaak (te) laat en is hun bedrijf niet of moeilijk meer te redden."

Ondernemers in nood nemen contact op met 155

In de eerste drie maanden van de samenwerking tussen de gemeente Zaltbommel en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) meldden ondernemers zich voor hulp. Via de speciale website www.155.nl of via het telefoonnummer 088 999 0155 kwamen vragen binnen. Met het initiatief ‘155-Help-een-bedrijf’ kunnen ondernemers in Zaltbommel die het moeilijk hebben, kosteloos bij 155 terecht voor bedrijfsadvies en ondersteuning. “Sinds maart is er een speciaal noodloket voor ondernemers. We zijn blij dat een aantal ondernemers gebruik maakt van die hulp”, aldus wethouder Han Looijen.

Ondernemers uit Delft kunnen vanaf 1 juli terecht bij 155-Help-een-bedrijf

De gemeente Delft sluit aan op 155-Help-een-bedrijf. Ondernemers uit Delft kunnen vanaf 1 juli terecht bij dit nationale noodloket voor ondernemers. Op 155.nl kunnen ondernemers een scan doen waarmee wordt vastgesteld of zij tot de doelgroep behoren van sociale ondernemersregelingen, zoals het Bbz. Als dit het geval is bestaat sinds kort de mogelijkheid voor de ondernemer om direct in actie te komen en digitaal een melding te doen bij zijn of haar gemeente. Dat levert tijdwinst op en die is vaak bepalend voor de overlevingskansen van de onderneming. Gemeente Delft en 155 werken nauw samen om er voor te zorgen dat de ondernemer snel weer op weg wordt geholpen!

Gemeente Kerkrade zet actief in op 155-Help-een-bedrijf

Veel ondernemers uit Kerkrade hebben zich bij 155 gemeld. Ondernemers die het zakelijk niet voor de wind gaat en die dringend advies nodig hebben. Van de ondernemers die 155 hebben geraadpleegd is een groot deel nog actief. Zonder de hulp van 155 was dat wellicht niet het geval geweest.

Gemeente Loon op Zand positief over 155-Help-een-bedrijf

Gemeente Loon op Zand verlengt deelname 155-Help-een-bedrijf om het aantal ondernemers terug te dringen dat jaarlijks in de problemen komt.

Ondernemers uit Zaltbommel krijgen hulp via 155-Help-een-bedrijf

Gemeente Zaltbommel werkt samen met het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf en helpt ondernemers die in een moeilijke situatie zitten, of daarin terecht dreigen te komen. Ondernemers uit Zaltbommel kunnen voortaan kosteloos terecht bij het nationaal noodloket: '155-Help-een-bedrijf'. Wethouder Han Looijen van de gemeente en Machiel Trommelen van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf hebben op woensdag 8 maart de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Wethouder Han Looijen: "Wij zijn blij met de ondernemers in onze gemeente. Het is belangrijk dat zij worden gesteund, zodat zij hun werk in deze regio goed kunnen blijven doen. Daarmee stimuleren zij ook de werkgelegenheid in de Bommelerwaard".