Nieuws over 155-Help-een-bedrijf

155-Help-een-bedrijf is al in ruim 160 gemeenten actief

Steeds meer gemeenten sluiten zich aan. Wekelijks breidt het aantal zich verder uit.
Is uw gemeente nog niet aangesloten? Maakt u zich geen zorgen, wij helpen u waar mogelijk.

Ondernemershulp in Haarlem via 155-Help-een-bedrijf

Zelfstandige ondernemers die moeite hebben hun bedrijfsvoering rond te krijgen kunnen terecht bij 155-Help-een-bedrijf. Dit loket voor lokale ondernemers is een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) waarbij de gemeente Haarlem zich heeft aangesloten.

Bedrijven in Goirle succesvol geholpen met 155-Help-een-bedrijf

Op 15 februari is de samenwerkingsovereenkomst met 155-Help-een-bedrijf verlengd met een jaar. Wethouder Theo van der Heijden en Bill Hoeks van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) zetten daarvoor hun handtekening. Dankzij deze overeenkomst kunnen ondernemers die in zwaar weer verkeren gratis gebruik maken van dit noodloket. Wethouder Theo van der Heijden: "Het is van groot belang om ondernemers die het moeilijk hebben eerder in beeld te krijgen. Door er tijdig bij te zijn kan de ondernemer vaak nog worden geholpen, soms ook dankzij de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). In de gemeente Goirle is ook een aantal bedrijven door 155 Help een bedrijf geholpen het afgelopen jaar. Met succes, want ze bestaan nog steeds."

Ondernemers in Veldhoven krijgen hulp via ‘155-help-een-bedrijf’

Ondernemers uit de gemeente Veldhoven beschikken voortaan over 155-Help-een-Bedrijf: een gratis telefonisch en online noodloket voor ondernemers. Het noodloket is bedoeld om ondernemers die in zwaar weer verkeren op een laagdrempelige manier te helpen. Het is belangrijk om ondernemers die het moeilijk hebben eerder in beeld te krijgen. Door er tijdig bij te zijn kan de ondernemer vaak nog worden geholpen, soms door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Op de website kan de ondernemer eenvoudig een scan uitvoeren om te zien of hij tot de doelgroep behoort voor een sociale ondernemersregeling. Jaarlijks worden daar duizenden mkb-ondernemers door overeind gehouden.

Gemeente Waalwijk helpt ondernemers via 155

Gemeente Waalwijk is aangesloten bij 155-Help-een-bedrijf. Ondernemers uit Waalwijk kunnen een beroep kunnen doen op de diensten van 155. Op het 155-platform kunnen ondernemers 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht voor hulp en advies.

Gemeente Zutphen biedt hulp aan ondernemers in nood

Gemeente Zutphen is aangesloten bij 155-Help-een-bedrijf. Zutphense en Warnsveldse ondernemers die in de problemen zitten, kunnen gratis advies krijgen van een professionele ondernemersadviseur. Van meubelwinkelier, ict-adviseur, garagehouder, tot zzp’er. Ieder heeft een eigen verhaal waarom het ineens minder gaat. Zit u met uw bedrijf ook in een moeilijke periode? Heeft u problemen met de bedrijfsvoering, marketing of financiën? Wacht dan niet te lang. 155-Help-een-bedrijf biedt u als ondernemer direct hulp. Hoe eerder u hulp zoekt, des te groter is de kans dat u weer succes krijgt.

Ondersteuning zzp’ers gemeente Zandvoort

Zelfstandige ondernemers die moeite hebben hun bedrijfsvoering rond te krijgen kunnen terecht bij ‘155-Help-een-bedrijf’. Dit loket voor lokale ondernemers is een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) waarbij de gemeente Zandvoort zich heeft aangesloten. Het loket biedt kosteloos bedrijfsadvies en ondersteuning.

155, de nationale hulplijn voor ondernemers, helpt 6.000 ondernemers in geldnood

Ruim zesduizend zelfstandige ondernemers in geldnood werden het afgelopen jaar kosteloos op weg geholpen door 155-Help-een-Bedrijf, een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Op het 155-platform kunnen ondernemers anoniem en 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht voor diagnose en hulp. “We bereikten dit jaar ruim 100.000 ondernemers-in-zwaar-weer, zowel online als telefonisch” vertelt Han Dieperink, algemeen directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, “en we zijn positief verrast over de aantallen ondernemers die we met 155 verder kunnen helpen. Hiermee vullen we blijkbaar een grote behoefte in”. Het IMK en Stichting 155 werkten het afgelopen jaar samen met 160 Nederlandse gemeenten en de Kamer van Koophandel aan het creëren van een infrastructuur voor ondernemers-in-zwaar-weer. Uit onderzoek van het IMK blijkt dat de helft van alle ondernemingen in geldnood in de kern wel levensvatbaar zijn. In die gevallen levert het kunnen doorzetten van de onderneming een sterk positief effect op voor de samenleving. Stichting 155 verwacht in 2018 meer dan 15.000 ondernemers-in-zwaar-weer op weg te kunnen helpen.

Gemeente Oldebroek verlengt samenwerking met 155-Help-een-bedrijf

De gemeente Oldebroek en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) zijn twee jaar geleden gestart met de samenwerking ‘155-Help-een-bedrijf’ om ondernemers te ondersteunen die in zwaar weer verkeren. Deze samenwerking is weer voor een jaar verlengd. Wethouder Harm Westerbroek: “We hopen allemaal dat het iedere ondernemer voor de wind gaat. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. De ondersteuning van 155 voorziet duidelijk in een behoefte. Voor ons was een belangrijke doelstelling voor het aansluiten bij 155 het voorkomen van noodgedwongen bedrijfsbeëindiging. Wij vinden het als gemeente belangrijk om onze lokale ondernemers te steunen waar mogelijk, ook in moeilijke tijden. Met het continueren van de samenwerking op het gebied van 155, kunnen we hier zorg voor blijven dragen.”

Gemeente Zaanstad en Instituut Midden- en Kleinbedrijf samen succesvol met hulploket voor ondernemers

De gemeente Zaanstad en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) blijken succesvol in de samenwerking met 155-Help-een-bedrijf om ondernemers te ondersteunen die in zwaar weer verkeren. Vanaf de start, begin dit jaar, hebben ruim 100 ondernemers uit de gemeente Zaanstad zich bij het IMK gemeld. De ondernemers zijn grotendeels afkomstig uit de detailhandel, bouwnijverheid en zakelijke dienstverlening. Wethouder Dennis Straat (Economie): “Goed functionerende ondernemers zijn voor de Zaanse economie van vitaal belang. Daarom willen wij samen met het IMK ondernemers ondersteuning bieden in moeilijke tijden of op lastige onderdelen van het ondernemerschap. Door ze door een moeilijke periode heen te helpen kunnen we grotere privé- en zakelijke problemen voorkomen.”

Ondernemers uit GR de Bevelanden kunnen terecht bij 155-Help-een-bedrijf

Vijf Bevelandse gemeenten werken samen met 155-Help-een-bedrijf om het plaatselijke midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen. Doel van dit initiatief is om tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar (financieel) weer verkeren, of daarin terecht dreigen te komen. Ondernemers uit Borsele, Goes, Noord-Beveland, Reimerswaal en Kapelle waarvan de continuïteit van hun onderneming in het geding is, kunnen voor hulp kosteloos terecht bij dit nationale loket voor ondernemers.