Nieuws over 155-Help-een-bedrijf

155 is al in ruim 150 gemeenten actief

Steeds meer gemeenten sluiten zich aan. Wekelijks breidt het aantal zich verder uit.
Is uw gemeente nog niet aangesloten? Maakt u zich geen zorgen, wij helpen u waar mogelijk.

155, de nationale hulplijn voor ondernemers, helpt 6.000 ondernemers in geldnood

Ruim zesduizend zelfstandige ondernemers in geldnood werden het afgelopen jaar kosteloos op weg geholpen door 155-Help-een-Bedrijf, een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Op het 155-platform kunnen ondernemers anoniem en 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht voor diagnose en hulp. “We bereikten dit jaar ruim 100.000 ondernemers-in-zwaar-weer, zowel online als telefonisch” vertelt Han Dieperink, algemeen directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, “en we zijn positief verrast over de aantallen ondernemers die we met 155 verder kunnen helpen. Hiermee vullen we blijkbaar een grote behoefte in”. Het IMK en Stichting 155 werkten het afgelopen jaar samen met 160 Nederlandse gemeenten en de Kamer van Koophandel aan het creëren van een infrastructuur voor ondernemers-in-zwaar-weer. Uit onderzoek van het IMK blijkt dat de helft van alle ondernemingen in geldnood in de kern wel levensvatbaar zijn. In die gevallen levert het kunnen doorzetten van de onderneming een sterk positief effect op voor de samenleving. Stichting 155 verwacht in 2018 meer dan 15.000 ondernemers-in-zwaar-weer op weg te kunnen helpen.

Gemeente Oldebroek verlengt samenwerking met 155-Help-een-bedrijf

De gemeente Oldebroek en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) zijn twee jaar geleden gestart met de samenwerking ‘155-Help-een-bedrijf’ om ondernemers te ondersteunen die in zwaar weer verkeren. Deze samenwerking is weer voor een jaar verlengd. Wethouder Harm Westerbroek: “We hopen allemaal dat het iedere ondernemer voor de wind gaat. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. De ondersteuning van 155 voorziet duidelijk in een behoefte. Voor ons was een belangrijke doelstelling voor het aansluiten bij 155 het voorkomen van noodgedwongen bedrijfsbeëindiging. Wij vinden het als gemeente belangrijk om onze lokale ondernemers te steunen waar mogelijk, ook in moeilijke tijden. Met het continueren van de samenwerking op het gebied van 155, kunnen we hier zorg voor blijven dragen.”

Gemeente Zaanstad en Instituut Midden- en Kleinbedrijf samen succesvol met hulploket voor ondernemers

De gemeente Zaanstad en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) blijken succesvol in de samenwerking met 155-Help-een-bedrijf om ondernemers te ondersteunen die in zwaar weer verkeren. Vanaf de start, begin dit jaar, hebben ruim 100 ondernemers uit de gemeente Zaanstad zich bij het IMK gemeld. De ondernemers zijn grotendeels afkomstig uit de detailhandel, bouwnijverheid en zakelijke dienstverlening. Wethouder Dennis Straat (Economie): “Goed functionerende ondernemers zijn voor de Zaanse economie van vitaal belang. Daarom willen wij samen met het IMK ondernemers ondersteuning bieden in moeilijke tijden of op lastige onderdelen van het ondernemerschap. Door ze door een moeilijke periode heen te helpen kunnen we grotere privé- en zakelijke problemen voorkomen.”

Ondernemers uit GR de Bevelanden kunnen terecht bij 155-Help-een-bedrijf

Vijf Bevelandse gemeenten werken samen met 155-Help-een-bedrijf om het plaatselijke midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen. Doel van dit initiatief is om tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar (financieel) weer verkeren, of daarin terecht dreigen te komen. Ondernemers uit Borsele, Goes, Noord-Beveland, Reimerswaal en Kapelle waarvan de continuïteit van hun onderneming in het geding is, kunnen voor hulp kosteloos terecht bij dit nationale loket voor ondernemers.

Gemeente Roermond sluit aan bij 155

Zelfstandige ondernemers die moeite hebben hun bedrijfsvoering rond te krijgen kunnen terecht bij ‘155-Help-een-bedrijf’. Dit loket voor lokale ondernemers is een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) waarbij de gemeente Roermond zich heeft aangesloten. Het loket biedt kosteloos bedrijfsadvies en ondersteuning. Medio september zal door de gemeente Roermond een communicatie campagne worden gestart om 155 bekendheid te geven.

Gemeente Oosterhout biedt ondernemers ondersteuning aan

De gemeente Oosterhout en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) hebben een speciaal noodloket opengesteld voor lokale ondernemers. Met het initiatief ‘155-Help-een-bedrijf’ kunnen ondernemers uit Oosterhout kosteloos terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning. De aandachtspunten zijn vaak divers en liggen veelal op het vlak van bedrijfsvoering, commercie en/of financiën. Door deze snelle hulpfaciliteit worden problemen regelmatig in de kiem gesmoord, soms mede door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Ondernemers uit Kerkrade maken gebruik van 155

In een half jaar tijd hebben al heel wat ondernemers uit Kerkrade zich bij 155 gemeld. Ondernemers die het zakelijk niet voor de wind gaat en die dringend objectief advies nodig hebben. "Dat de gemeente sinds september een overeenkomst heeft met IMK blijkt dus allerminst overbodig", stelt bedrijfsadviseur Manon Berger, die onder meer in Kerkrade bedrijven adviseert en begeleidt. "De meest uiteenlopende problemen vragen om de meest creatieve oplossingen." Van de ondernemers die 155 hebben geraadpleegd is een groot deel nog actief. Zonder de hulp van 155 was dat wellicht niet het geval geweest. "Ondernemers vragen niet om hulp. Ze lossen problemen graag zelf op", zegt mevrouw Berger. "Als ze uiteindelijk dan toch de stap maken, is het vaak (te) laat en is hun bedrijf niet of moeilijk meer te redden."

Ondernemers in nood nemen contact op met 155

In de eerste drie maanden van de samenwerking tussen de gemeente Zaltbommel en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) meldden ondernemers zich voor hulp. Via de speciale website www.155.nl of via het telefoonnummer 088 999 0155 kwamen vragen binnen. Met het initiatief ‘155-Help-een-bedrijf’ kunnen ondernemers in Zaltbommel die het moeilijk hebben, kosteloos bij 155 terecht voor bedrijfsadvies en ondersteuning. “Sinds maart is er een speciaal noodloket voor ondernemers. We zijn blij dat een aantal ondernemers gebruik maakt van die hulp”, aldus wethouder Han Looijen.

Ondernemers uit Delft kunnen vanaf 1 juli terecht bij 155-Help-een-bedrijf

De gemeente Delft sluit aan op 155-Help-een-bedrijf. Ondernemers uit Delft kunnen vanaf 1 juli terecht bij dit nationale noodloket voor ondernemers. Op 155.nl kunnen ondernemers een scan doen waarmee wordt vastgesteld of zij tot de doelgroep behoren van sociale ondernemersregelingen, zoals het Bbz. Als dit het geval is bestaat sinds kort de mogelijkheid voor de ondernemer om direct in actie te komen en digitaal een melding te doen bij zijn of haar gemeente. Dat levert tijdwinst op en die is vaak bepalend voor de overlevingskansen van de onderneming. Gemeente Delft en 155 werken nauw samen om er voor te zorgen dat de ondernemer snel weer op weg wordt geholpen!

Gemeente Kerkrade zet actief in op 155-Help-een-bedrijf

Veel ondernemers uit Kerkrade hebben zich bij 155 gemeld. Ondernemers die het zakelijk niet voor de wind gaat en die dringend advies nodig hebben. Van de ondernemers die 155 hebben geraadpleegd is een groot deel nog actief. Zonder de hulp van 155 was dat wellicht niet het geval geweest.