Ga naar hoofdinhoud

Ondernemers onzeker over financieel inzicht
Uit onderzoek van de KvK blijkt dat circa de helft van de ondernemers onzeker is over hun financieel inzicht. Ondernemers geven aan onzeker te zijn over hun kennis van fiscale wetgeving over inkomstenbelasting (49%), de basisprincipes van de balans- en winst- en verliesrekening (52%) en de benodigde cijfers voor een rentabiliteitsprognose (54%). Slechts 25% van de ondernemers laat zich ondersteunen bij de rentabiliteitsprognoses en het regelen van de pensioenvoorziening.

Dit is opmerkelijk omdat financieel vooruitkijken belangrijk is, om een dreigende ongewenste situatie te vermijden of om hierop tijdig bij te sturen. Met het initiatief 155-Help-een-bedrijf probeert het IMK in een vroegtijdig stadium in samenwerking met gemeenten ondernemers te ondersteunen die een moeilijke periode kennen, of hierin terecht dreigen te komen. Ondernemers grijpen gemiddeld namelijk 16 maanden te laat in. Veel van deze ondernemers zouden geholpen kunnen worden indien er tijdig om hulp en advies was gevraagd. Meer dan de helft van de ondernemers heeft in de afgelopen drie jaar te maken gehad met een ongewenste financiële situatie. Een kwart van de ondernemers heeft privé-middelen ingezet om een zakelijk tekort te compenseren. Wanneer een ondernemer doorgaat zonder maatregelen, krijgt een probleem de mogelijkheid zich te ontwikkelen en neemt de overlevingskans af. Door met een ondernemersadviseur de situatie te bespreken en in kaart te brengen, kan er naar mogelijke oplossingen worden gezocht. Voor ondernemers is deze hulp kosteloos.

Back To Top