Ga naar hoofdinhoud

Direct antwoord op jouw vraag?

De meeste vragen kunnen direct beantwoord worden!

Bekijk hieronder of jouw vraag al eerder is gesteld en of jouw antwoord er al tussen staat. Uiteraard kan je ook contact met ons opnemen.

Bekijk de veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Geldnoodscan

Wat is de geldnoodscan?

Er bestaan speciale sociale regelingen waar ondernemers in zwaar weer in bepaalde omstandigheden een beroep op kunnen doen. Dit zijn bijvoorbeeld het Bbz en de IOAZ. Stichting 155 heeft een geldnoodscan ontwikkeld om samen met u als ondernemer snel te kunnen bepalen of u mogelijk in aanmerking komt voor één van deze regelingen.

U komt volgens de geldnoodscan in aanmerking. Wat zijn de vervolgstappen?

Wanneer uit de geldnoodscan blijkt dat u in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woonachtig bent. De contactgegevens van uw gemeente staan vermeld op de resultaatpagina van uw geldnoodscan. Wanneer u ons uw e-mailadres geeft, sturen wij deze informatie ook via mail naar u toe.

U komt volgens de geldnoodscan in aanmerking en u heeft Stichting 155 toestemming gegeven uw gegevens te delen met uw gemeente. Wat zijn de vervolgstappen?

Met steeds meer gemeenten in Nederland heeft Stichting 155 afspraken kunnen maken om zo ondernemers nog sneller te kunnen helpen. Wanneer u woonachtig bent in één van deze gemeenten en u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te delen met de gemeente, dan maken wij een dossier op basis van de door u gegeven antwoorden. Dit dossier sturen wij direct door naar onze contactpersoon in uw gemeente. De gemeente zal hierna contact met u opnemen.

Vanuit 155 hebben wij geen zicht op de doorlooptijden bij gemeenten. Het kan in verband met de bezetting en/of drukte bij de gemeentelijke afdelingen voorkomen dat het een aantal werkdagen duurt voordat de gemeente u terugbelt. Het staat u natuurlijk altijd vrij om ook zelf contact met uw gemeente op te nemen.

U komt volgens de geldnoodscan in aanmerking en u heeft van ons een weblink gekregen naar een online-aanvraagformulier. Wat zijn de vervolgstappen?

Steeds meer gemeenten beschikken over een online-omgeving waarmee eenvoudig een aanvraag gestart kan worden. Indien u van ons een link heeft ontvangen, kunt u direct starten met uw aanvraag. De gemeente zal naar aanleiding van uw aanvraag dan contact met u opnemen.

U komt volgens de geldnoodscan niet in aanmerking. Wat nu?

Het kan zijn dat uit de geldnoodscan blijkt dat u niet in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit één van de sociale regelingen. Mogelijk zijn er binnen uw huishouden andere inkomsten waardoor bijstandsverlening op basis van de geldende normbedragen niet mogelijk is. Ook kan het zijn dat u op basis van andere wettelijke criteria die verwerkt zijn in de geldnoodscan niet in aanmerking komt.

Op basis van de door u ingevulde geldnoodscan proberen wij u altijd zo goed mogelijk te helpen. U krijgt dan op de resultaatpagina van uw geldnoodscan mogelijk een verwijzing naar andere hulpmiddelen of instanties. Bij twijfel staat het u natuurlijk altijd vrij om zelf nog contact met uw gemeente op te nemen. Wellicht komt u wel in aanmerking voor een andere vorm van financiering. Wij adviseren u daarom om de financieringswijzer van het IMK te doorlopen.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Wat is Bbz?

Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Dit besluit zorgt ervoor dat u als ondernemer in bepaalde gevallen ondersteuning van de overheid kunt krijgen in de vorm van aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau, een lening of een krediet. Om in aanmerking te komen voor financiële steun op grond van het Bbz moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat uw bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor u en uw eventuele gezin.
 • U moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week.
 • U kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds.

Het Bbz is een landelijke regeling die door gemeenten wordt uitgevoerd. Meer informatie over het Bbz vindt u op https://www.155.nl/bbz.

U wilt gaan starten of u bent onlangs gestart. Kunt u dan hulp krijgen?

Wanneer u op dit moment een bijstandsuitkering ontvangt (of binnenkort gaat krijgen) en u wilt een bedrijf starten, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het Bbz. Deze hulp kan bestaan uit begeleiding bij het maken van een ondernemingsplan, een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en/of een lening om alle benodigde investeringen te kunnen financieren. Uw bedrijfsidee moet wel levensvatbaar zijn. Met andere woorden, u moet op termijn in staat zijn zelf voldoende inkomen uit het bedrijf te halen en de eventuele lening kunnen terugbetalen.

U bent al langer actief als zelfstandige. Kunt u dan hulp krijgen?

Als zelfstandige kunt u in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van uw bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kan u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Mogelijk komt u in aanmerking voor een aanvullende uitkering die uw inkomen aanvult tot bijstandsniveau. Wanneer u betalingsproblemen heeft of geen noodzakelijke investeringen meer kunt doen, dan is wellicht een (rentedragende) lening of borgstelling mogelijk. In beide gevallen moet uw bedrijf wel levensvatbaar zijn. Met andere woorden, u moet op termijn in staat zijn zelf weer voldoende inkomen uit het bedrijf te halen en de eventuele lening kunnen terugbetalen.

U moet uw bedrijf beëindigen omdat dit niet langer levensvatbaar is. Kunt u dan hulp krijgen?

Wanneer u moet stoppen met uw bedrijf kunt u mogelijk een aanvullende uitkering krijgen tot bijstandsniveau vanuit het Bbz. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien in de periode dat u uw bedrijf beëindigt. Lukt het niet om uw bedrijf binnen maximaal 12 maanden te beëindigen? Dan kunt u in bepaalde gevallen een verlenging krijgen van 12 maanden.

Komt u in aanmerking voor een uitkering voor levensonderhoud?

Heeft u tijdelijk een laag inkomen en kunt u geen lening krijgen van de bank? Dan kunt u mogelijk een uitkering krijgen voor levensonderhoud vanuit het Bbz. U kunt een dergelijke uitkering maximaal 12 maanden krijgen. In sommige gevallen kan de gemeente besluiten de uitkering met maximaal 24 maanden te verlengen. In principe is de periodieke uitkering een lening.

Komt u in aanmerking voor bedrijfskapitaal?

Heeft u tijdelijk financiële problemen die het voortbestaan van uw bedrijf bedreigen? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal via het Bbz. Dit is dan een lening of een gift, mede afhankelijk van uw vermogen. Met het bedrijfskapitaal kunt u investeren of tijdelijke betalingsproblemen oplossen.

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Wat is IOAZ?

Ioaz staat voor Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen. Deze wet helpt ondernemers met een leeftijd van 55 jaar of ouder met inkomensaanvulling tot bijstandsniveau na beëindiging van het bedrijf. U dient de IOAZ-uitkering aan te vragen voordat u stopt met uw bedrijf. Tussen de aanvraag en het daadwerkelijk stoppen van uw bedrijf mag maximaal 18 maanden zitten.

Meer informatie over de Ioaz vindt u op https://www.155.nl/ioaz.

Aanvraagproces Bbz en IOAZ bij gemeenten

U gaat een aanvraag indienen bij de gemeente. Hoe verloopt dit proces?

De sociale ondernemersregelingen zijn landelijke regelingen die door gemeenten worden uitgevoerd. Iedere gemeente (of samenwerkingsverband van meerdere gemeenten) kent hiervoor eigen procedures en werkwijze.

Het kan zijn dat voordat u de aanvraagformulieren gaat invullen, u eerst wordt uitgenodigd voor een gesprek. De gemeente zal dan samen met u de situatie bekijken en bepalen of en zo ja hoe de gemeente u verder gaat helpen. Er zijn ook gemeenten waarbij u naar aanleiding van een volledig ingevuld aanvraagformulier wordt uitgenodigd op gesprek.

U dient er rekening mee te houden dat u een vrij uitgebreid aanvraagformulier moet invullen. Met het formulier gaat u informatie verstrekken over uw privé en zakelijke situatie. De gemeente zal u tevens vragen naar verschillende bewijsstukken die u als bijlage aan uw aanvraag moet toevoegen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bankafschriften, recente jaarstukken van uw onderneming(en) en andere zaken rondom inkomen, vermogen en bezit.

Nadat u de aanvraag heeft ingediend, zal de gemeente eerst formeel gaan vaststellen of u behoort tot de doelgroep van de regeling. Hierbij wordt onder andere gekeken naar uw huishoudsituatie en uw ondernemerschap.

Wanneer u een beroep doet op bijstandsverlening, dan moet uw bedrijf levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat uw bedrijf op termijn voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Het totale inkomen moet voldoende zijn voor u en eventueel uw gezin. Veel gemeenten schakelen een extern bedrijfseconomisch onderzoeksbureau in om deze levensvatbaarheid te beoordelen. Een bedrijfsadviseur zal u dan benaderen voor een afspraak. Op basis van het levensvatbaarheidsonderzoek zal de gemeente vervolgens een besluit nemen op uw aanvraag.

U gaat een aanvraag indienen bij de gemeente. Hoe lang duurt het voordat u weet of u hulp kunt krijgen?

Wanneer u een aanvraag indient en de levensvatbaarheid van uw bedrijf onderzocht moet worden, dan kan zo een proces wel enkele weken duren. Gemiddeld moeten ondernemers 8 weken wachten voordat de gemeente een besluit kan nemen. Soms gaat het sneller, maar het kan ook langer duren. Wettelijk gezien moet de gemeente binnen 13 weken een besluit nemen. Maar er zijn omstandigheden waarbij de gemeente deze termijn mag verlengen. Dit laatste komt echter niet vaak voor.

Wat is een levensvatbaarheidsonderzoek?

Wanneer u een beroep doet op bijstandsverlening, dan moet uw bedrijf levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat uw bedrijf op termijn voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Het totale inkomen moet voldoende zijn voor u en eventueel uw gezin. Veel gemeenten schakelen een bedrijfseconomisch onderzoeksbureau in om deze levensvatbaarheid te beoordelen.

Laat je gegevens achter, dan nemen wij contact op!

  Naam:

  Telefoonnummer:

  E-mailadres:

  Gemeente:

  Toelichting:

  Uw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.

  Back To Top