Ga naar hoofdinhoud

Bijstand ondernemers als inkomensondersteuning bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid
Uit onderzoek van het CPB blijkt dat steeds meer zelfstandigen er voor kiezen om zich niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dat maakt deze groep kwetsbaarder dan werkenden in loondienst. Bijna driekwart van de zelfstandigen in Nederland behouden voldoende inkomsten om uit de bijstand te blijven als zij arbeidsongeschikt raken. Voor een kwart wacht echter de bijstand. Een deel van deze groep wordt geholpen door een beroep te doen op bijstand voor ondernemers. Het Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen biedt ondernemers ondersteuning in bijzondere omstandigheden.

Een ondernemer die tijdelijk onvoldoende inkomen uit het bedrijf kan halen (bijvoorbeeld als gevolg van tijdelijke arbeidsongeschiktheid) kan hulp vanuit het Bbz of IOAZ aanvragen. Voorwaarde is wel dat de onderneming gezond genoeg moet zijn, er daarnaast weinig eigen vermogen is en een eventuele partner niet te veel verdient. 155-Help-een-bedrijf ondersteunt in opdracht van gemeenten jaarlijks duizenden ondernemers. Eén van de instrumenten die hiervoor gebruikt wordt is de gratis 155-scan op de homepage. Ondernemers in nood krijgen binnen enkele minuten inzicht of zij in aanmerking kunnen komen voor de Bbz-regeling.

Back To Top