skip to Main Content

IOAZ – Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

Haalt u als ondernemer niet meer voldoende inkomen uit uw bedrijf? Denkt u erover om te stoppen als ondernemer en bent u 55 jaar of ouder? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een IOAZ uitkering.

IOAZ is de afkorting voor Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen. Deze regeling vult uw inkomen en het inkomen van uw (eventuele) partner aan tot bijstandsniveau. Belangrijk om te weten, U dient de aanvraag voor een IOAZ-uitkering te doen voordat u uw bedrijf beëindigt!

Doe de gratis IOAZ-scan

Wanneer kan de IOAZ u helpen?

Er kan een beroep worden gedaan op ondersteuning vanuit de IOAZ wanneer uw bedrijf niet voldoende inkomsten opbrengt om van te leven. Er gelden de onderstaande voorwaarden:

 • U bent Nederlander en woont in Nederland, of u woont in Nederland en heeft een geldige verblijfstitel.
 • Uw leeftijd ligt tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd wanneer u uw bedrijf beëindigd.
 • Uw bedrijf voldoet aan de wettelijke vestigingseisen en is in Nederland gevestigd.
 • U voldoet aan het urencriterium en werkt ten minste 1225 uur per jaar binnen uw eigen bedrijf.
 • U bent ondernemer met zeggenschap binnen uw onderneming.
 • U loopt financieel risico binnen uw bedrijf.
 • U gaat binnen 18 maanden stoppen met uw bedrijf en het bedrijf is op het moment van aanvragen nog actief.
 • Het gemiddelde jaarinkomen (over de laatste drie boekjaren) ligt onder de algemene inkomensgrens en blijft naar verwachting ook onder deze inkomensgrens. (Inkomen van uw partner dat niet uit het bedrijf afkomstig is wordt ook niet als eventueel inkomen gezien.)
 • U bent tenminste 10 jaar ondernemer of u heeft gedurende 3 jaar voor de aanvraag, onafgebroken een bedrijf gehad of een beroep in Nederland uitgeoefend en gedurende de 7 jaar daarvoor een bedrijf of beroep in Nederland uitgeoefend of arbeid binnen een dienstbetrekking verricht.
 • Uw vermogen kan invloed hebben op de uitkering.

Wat is de hoogte van de IOAZ-uitkering?

Wanneer u een IOAZ-uitkering krijgt toegewezen wordt uw inkomen aangevuld tot maximaal het bijstandsniveau. Hoeveel u exact krijgt is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk:

 • Uw leefsituatie.
 • Uw eigen vermogen.
 • Het gezinsinkomen.
 • Uw pensioen.
 • Bent u een echtpaar, dan kunt u uitgaan van een aanvulling tot 100% maximaal 100% van het gestelde minimumloon.
 • Bent u alleenstaande (alleenwonend), dan kunt u rekening houden met een aanvulling tot maximaal 70% van het minimumloon.
 • Bent u alleenstaande met medebewoners die meerderjarig zijn (let op, er zijn uitzonderingen), dan kunt u rekening houden met een aanvulling tot maximaal 50% van het actuele minimumloon.

IOAZ aanvragen?

Doe de gratis IOAZ scan en wij controleren direct of u in aanmerking komt. Mocht u niet in aanmerking komen voor deze regeling dan zijn er wellicht nog andere regelingen waarvoor u in aanmerking kunt komen, zoals het Bbz. Al deze regelingen worden meegenomen in deze gratis scan.

Komt u in aanmerking? Start de scan

Wat is de IOAZ regeling?

IOAZ staat voor ‘Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen’. Deze wet helpt ondernemers met een leeftijd van 55 jaar of ouder met inkomensaanvulling tot bijstandsniveau na beëindiging van het bedrijf. U dient de IOAZ-uitkering aan te vragen voordat u stopt met uw bedrijf. Tussen de aanvraag en het daadwerkelijk stoppen van uw bedrijf mag 18 maanden zitten.

Meer informatie? Start de scan!

In de IOAZ met eigen vermogen of pensioen?

Zoals aangegeven wordt er bij de hoogte van uw uitkering rekening houden met uw totale vermogen. De IOAZ regeling garandeert een pensioenvrijlating. Ook kent het een vermogensvrijstelling. Voor 2018 gelden onderstaande bedragen:

– Het eigen vermogen is in 2018 vrijgesteld tot een maximaal bedrag van: € 132.299
– De pensioenvoorziening bedrijfspensioen is vrijgesteld tot een bedrag van maximaal: € 122.717 *)

*) Genoemd bedrag geldt alleen wanneer u een pensioentekort heeft. Het pensioengeld hoeft niet vast te zitten in een pensioenregeling. Het mag ook op uw spaarrekening aanwezig zijn of in het bedrijf zitten.

Bekijk of u in aanmerking komt. Start de scan

Back To Top