Ga naar hoofdinhoud

Achtergrond faillissementen en oorzaken schulden
Het CBS concludeert dat bij de in 2015 afgewikkelde faillissementen van bedrijven en instellingen een onbetaalde schuld achter bleef van 4,4 miljard euro. Dat is ruim 14 procent meer dan in 2010. De totale schuld van de afgewikkelde faillissementen in 2015 bedroeg 4,9 miljard euro. Hiervan is 464 miljoen euro (9,5 procent) aan schuldeisers terugbetaald. Vijf jaar geleden is een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. In 2010 bedroeg de totale schuld 4,3 miljard euro, waarvan 3,9 miljard euro onbetaald. In 2015 zijn meer faillissementen afgewikkeld dan in 2010.

Per faillissement was de onbetaalde schuld bijna 12 procent lager dan in 2010 (582 tegen 660 duizend euro). In 2015 is bijna de helft van de afgewikkelde faillissementen van bedrijven en instellingen toe te schrijven aan economische oorzaken. Dat gold in 2010 voor een derde van de faillissementen. Mismanagement is daarnaast de belangrijkste oorzaak. Ruim een kwart van de faillissementen is hieraan in 2015 toe te schrijven, in 2010 was dat bijna 30 procent. Van de in 2015 afgeronde faillissementen is in 30 procent van de gevallen sprake van het onverplicht onttrekken van middelen aan het bedrijf, waarbij de schuldeisers strafbaar en/of onrechtmatig zijn benadeeld. In 2010 gold dit bij bijna 24 procent van de faillissementen. In hoeverre deze stijging toe te schrijven is aan een toename van het strafbaar en/of onrechtmatig benadelen van schuldeisers of aan het intensiever opsporen hiervan, is niet onderzocht.

Back To Top