skip to Main Content

Hulp aan ondernemers <GEMEENTE> via 155-Help-een-bedrijf
Plaatsnaam, datum – Ondernemers uit de gemeente <gemeente> beschikken voortaan over een telefonisch en online hulploket voor ondernemers, ‘155-Help-een-Bedrijf’. Daartoe zijn de gemeente <gemeente> en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf een samenwerking aangegaan. Voor ondernemers is deze hulp kosteloos.

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers-in-zwaar-weer te laat hulp zoeken. Het IMK heeft daarop het initiatief genomen voor ‘155-Help-een-Bedrijf’ om zodoende laagdrempelig en tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar weer verkeren, of daarin terecht dreigen te komen. Samen met de adviseurs van het IMK wordt het probleem in kaart gebracht en wordt richting gegeven aan mogelijke oplossingen.

Stimuleren regionale werkgelegenheid
Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke pijler van de regionale economie. Quote gemeente/wethouder: “……………………….

Han Dieperink, algemeen directeur IMK: “Uit de praktijk blijkt dat ondernemers bij probleemsituaties vaak de weg niet kennen, of die weg te laat vinden en dat leidt onnodig vaak tot bedrijfsbeëindiging. Daarom zijn we vanuit het IMK het initiatief ‘155-Help-een-Bedrijf’ gestart. De ondernemer kan ons bereiken via de website 155.nl. Op de website kan de ondernemer eenvoudig een scan uitvoeren om te zien of hij tot de doelgroep behoort die voor een sociale ondernemersregeling in aanmerking komt. Jaarlijks worden daar duizenden ondernemers mee overeind gehouden.“

155-Help-een-Bedrijf
Het is belangrijk om ondernemers die het moeilijk hebben eerder in beeld te krijgen. Door er tijdig bij te zijn kan de ondernemer vaak nog worden geholpen, soms door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Ondernemers uit <gemeente> waarvan de continuïteit van hun onderneming in het geding is, kunnen voor meer informatie contact opnemen via 155.nl.

Over 155-Help-een-bedrijf
Stichting 155-Help-een-bedrijf is het nationaal hulploket voor ondernemers en een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Ondernemers die tegenwind ervaren kunnen via 155.nl direct contact opnemen voor ondersteuning.

Back To Top