Ga naar hoofdinhoud

Ondernemers in zwaar weer kunnen kosteloos hulp inschakelen via 155-Help-een-bedrijf

Plaatsnaam, datum

Ondernemers uit de gemeente [**] kunnen als ze in zwaar weer verkeren voortaan telefonisch en online (kosteloos) het hulploket van ‘155-Help-een-Bedrijf’ inschakelen. Om dit te realiseren zijn de gemeente [**] en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf een samenwerking aangegaan.

Te laat aan de bel trekken

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers die het lastig hebben, vaak te laat hulp zoeken. Het IMK heeft daarop het initiatief genomen voor ‘155-Help-een-Bedrijf’ om zodoende laagdrempelig en tijdig in gesprek te komen met ondernemers die het lastig hebben, of die het lastig dreigen te krijgen. Samen met de adviseurs van het IMK wordt het probleem van een ondernemer in kaart gebracht en wordt richting gegeven aan mogelijke oplossingen.

Stimuleren regionale werkgelegenheid

Han Dieperink, algemeen directeur IMK: “Ervaring leert dat ondernemers bij probleemsituaties vaak de weg niet kennen, of die weg te laat vinden en dat leidt onnodig vaak tot bedrijfsbeëindiging. Daarom zijn we vanuit het IMK het initiatief ‘155-Help-een-Bedrijf’ gestart. De ondernemer kan ons bereiken via de website 155.nl. Op de website kan de ondernemer eenvoudig een scan uitvoeren om te zien of hij tot de doelgroep behoort die voor een sociale ondernemersregeling in aanmerking komt. Jaarlijks worden daar duizenden ondernemers mee overeind gehouden.“

Ambtenaar/wethouder [**] is heel blij met de samenwerking: “QUOTE”. Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke pijler van de regionale economie.

Over 155-Help-een-bedrijf

Stichting 155-Help-een-bedrijf is het nationaal hulploket voor ondernemers en een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Ondernemers die tegenwind ervaren kunnen via 155.nl direct contact opnemen voor ondersteuning. Door er tijdig bij te zijn, kun je vaak nog worden geholpen, soms door inzet van de gemeentelijke Bbz- (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) of door de landelijke pilot van het Waarborgfonds saneringskredieten en de NVVK.

 

Back To Top