Ga naar hoofdinhoud

Gemeente [**] en het IMK starten succesvol hulploket voor ondernemers

De <gemeente> en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) blijken succesvol in de samenwerking met 155-Help-een-bedrijf om ondernemers in zwaar weer te ondersteunen. Vanaf de start op [**] hebben ruim [**] ondernemers uit de <gemeente> zich al bij het 155-Help-een-bedrijf gemeld. Deze ondernemers zijn grotendeels afkomstig uit de <persoonlijke dienstverlening, detailhandel en bouwnijverheid.

Wethouder/ambtenaar [**]: [QUOTE]“Voor ons was een belangrijke doelstelling voor het aansluiten bij 155 het voorkomen van noodgedwongen bedrijfsbeëindiging. Wij vinden het als gemeente belangrijk om onze lokale ondernemers waar mogelijk te steunen, ook in moeilijke tijden. Met het continueren van de samenwerking op het gebied van 155, kunnen we hier zorg voor blijven dragen.”

155-Help-een-bedrijf kosteloos voor ondernemers

Met het initiatief 155-Help-een-bedrijf kunnen ondernemers uit <gemeente> kosteloos terecht bij dit hulploket. Ondernemers die tegenwind ervaren kunnen via 155.nl direct contact opnemen voor ondersteuning. Op het 155-platform kunnen ondernemers anoniem en 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht voor diagnose en hulp.

Over 155-Help-een-bedrijf

Stichting 155-Help-een-bedrijf is het nationaal hulploket voor ondernemers en een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Ondernemers die tegenwind ervaren kunnen via 155.nl direct contact opnemen voor ondersteuning. Door er tijdig bij te zijn, kun je vaak nog worden geholpen, soms door inzet van de gemeentelijke Bbz- (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) of door de landelijke pilot van het Waarborgfonds saneringskredieten en de NVVK.

Back To Top