skip to Main Content

Hulp voor ondernemers getroffen door waterramp

Vanwege de overstromingen in Limburg zet het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in. Bij onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade komt u als ondernemer in aanmerking voor een tegemoetkoming bij:

  • schade aan vaste en vlottende activa;
  • teeltplanschade;
  • schade aan vee;
  • opstartkosten;
  • 65 % van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddings- en opruimingskosten)
  • evacuatiekosten van 100% (minimale vergoeding van € 901, ook als kosten lager zijn).

Bedrijven betalen maximaal € 6.014 aan eigen risico. Schade boven het bedrag van € 17.183 wordt volledig vergoed, op het maximale eigen risico na. Voor schade onder dit bedrag geldt een tegemoetkoming van 65%.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de Wts uit. U kunt hier uw schade melden.

Ik heb nù hulp nodig

Huidige coronasteun

Naast deze wetgeving heeft Rutte op 19 juli tevens aangekondigd dat bedrijven de huidige coronasteun, zoals de NOW- en de TVL regelingen mogen gebruiken voor omzetverlies door waterlast. Ook voor vragen over deze maatregelen kunt u bij ons terecht.

Wilt u uw verhaal kwijt en  bent u op zoek naar een luisterend oor, dan kunt u gebruik maken van de MKB Noodlijn. Onze medewerkers luisteren graag naar u en dragen u een warm hart toe. Bel 088 – 999 0000.

Hier vindt u een overzicht voor alle praktische hulp en initiatieven in uw regio.

Stichting 155 wenst alle gedupeerden veel sterkte toe.

Weten wat Stichting 155 nog meer voor u kan betekenen? Bekijk hier onze oplossingen. 

Back To Top