skip to Main Content

Tozo – Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het inkomen en het voortbestaan van de onderneming van veel ondernemers en zzp’ers onder druk. Deel 5 van de Tozo loopt van 1 juli tot 30 september 2021. Let op: Als u een beroep wilt doen op Tozo 5 dan dient u opnieuw een Tozo aanvraag in te dienen. De regeling bestaat uit:

 • Een inkomensondersteuning voor levensonderhoud, deze vult het huishoudinkomen aan tot het sociaal minimum.
 • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.
 • Geen uitvoering van een vermogenstoets

Doe de Tozo scan en bekijk direct of u in aanmerking komt voor deze regeling.

Doe de gratis Tozo-scan

Voor wie geldt de Tozo regeling?

De tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis (ZZP, VOF, eenmanszaak, BV, NV, maatschap, CV) en aan onderstaande voorwaarden voldoen.

    • Is er geen inkomensschade als gevolg van de coronacrisis, dan krijg je ook geen uitkering.
    • De regeling is voor gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
    • Het urencriterium is een voorwaarde. Dit criterium kan om dezelfde reden onder druk komen te staan. We hebben gemeld dat dit criterium niet kan gelden.
    • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
    • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
    • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
    • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
    • Is vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;

Wat doet de Tozo regeling?

 • Inkomensondersteuning voor levensonderhoud is een aanvulling op het huishoudinkomen tot het sociaal minimum. Dit is een gift die later in principe niet terug betaald hoeft te worden.
 • Bij inkomensondersteuning voor levensonderhoud geldt een partnerinkomenstoets. Dit wil zeggen dat het inkomen van de partner meeteelt bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. Wanneer het inkomen van het huishouden boven het social minimum komt kan er geen aanspraak worden gemaakt op een uitkering voor levensonderhoud.
 • Er is geen sprake van een vermogenstoets. Dit houdt in dat voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021 een uitkering Tozo 3 kunt aanvragen zonder uitvoering van een vermogenstoets. De kostendelersnorm wordt niet toegepast. Hierdoor is een snellere behandeling van de aanvraag mogelijk.
 • Voor een aanvraag van een lening bedrijfskapitaal voert de gemeente wel een vermogenstoets uit
 • Deze regeling geldt voor de periode 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en kun je niet voor de gehele periode met terugwerkende kracht aanvragen. De uitkering levensonderhoud kun je in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende kracht tot maximaal 1 oktober 2020 aanvragen.

Wat kunt u als gevestigd ondernemer verwachten?

Heeft u tijdelijk niet voldoende inkomen uit uw bedrijf door het coronavirus?

Dan biedt de Tozo-regeling in veel gevallen een aanvullende uitkering. Deze vult uw inkomen aan met maximaal € 1.500 netto. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Start de Tozo scan en bekijk direct of u in aanmerking komt voor deze regeling.

Meer informatie? Start de scan!

Back To Top