skip to Main Content

Tozo – Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het inkomen en het voortbestaan van de onderneming van veel ondernemers en zzp’ers onder druk. Per 1 juni 2020 is de Tozo 2 regeling van kracht. Let op: Als u een beroep wilt doen op Tozo 2 dan dient u opnieuw een Tozo aanvraag in te dienen. De grootste veranderingen zijn:

 • Partnerinkomenstoets is van toepassing
 • U moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd.

Doe de Bbz-Tozo scan en bekijk direct of u in aanmerking komt voor deze regeling.

Doe de gratis Tozo-scan

Voor wie geldt de Tozo regeling?

De tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis (ZZP, VOF, eenmanszaak, BV, NV, maatschap, CV) en aan onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Is er geen inkomensschade als gevolg van de coronacrisis, dan krijg je ook geen uitkering.
 • De regeling is voor gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Het urencriterium is een voorwaarde. Dit criterium kan om dezelfde reden onder druk komen te staan. We hebben gemeld dat dit criterium niet kan gelden.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Is vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;

Wat doet de Tozo regeling?

 • Bij Tozo 2 telt het inkomen van uw partner mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Dit houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud. Bij de Tozo-aanvraag dient u te verklaren hoe hoog de inkomens van uzelf en uw partner zijn.
 • Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.

Wat kunt u als gevestigd ondernemer verwachten?

Heeft u tijdelijk niet voldoende inkomen uit uw bedrijf door het coronavirus?

Dan biedt de Tozo-regeling in veel gevallen een aanvullende uitkering. Deze vult uw inkomen aan met maximaal € 1.500 netto. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Start de Bbz-Tozo scan en bekijk direct of u in aanmerking komt voor deze regeling.

Meer informatie? Start de scan!

Back To Top