Ga naar hoofdinhoud

Torzo – Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het inkomen en het voortbestaan van de onderneming van veel ondernemers en zzp’ers onder druk. Tot 1 juni 2020 is daarom de Torzo regeling van kracht. Binnen deze regeling zijn er 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden een uitkering van maximaal € 1.500 netto.
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Doe de Bbz-Torzo scan en bekijk direct of u in aanmerking komt voor deze regeling.

Doe de gratis Torzo-scan

Voor wie geldt de Torzo regeling?

De tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis (ZZP, VOF, eenmanszaak, BV, NV, maatschap, CV) en aan onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Is er geen inkomensschade als gevolg van de coronacrisis, dan krijg je ook geen uitkering.
 • De regeling is voor gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Het urencriterium is een voorwaarde. Dit criterium kan om dezelfde reden onder druk komen te staan. We hebben gemeld dat dit criterium niet kan gelden.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Is vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;

Wat doet de Torzo regeling?

 • Geen vermogenstoets, geen levensvatbaarheidstoets en geen partnerinkomenstoets.
 • De aanvraag voor de Torzo moet je doen bij jouw woongemeente. Omdat nog geen enkele gemeente de eisen weet van de Torzo, maar wel alvast ondernemers de aanvraag wil laten doen, gebruiken nu veel gemeenten nog hun oude aanvraagformulier voor de reguliere Bbz. In de reguliere Bbz is o.a. partnerinkomen en levensvatbaarheid van het bedrijf wél een vereiste. Daarom worden die vragen nog wel gesteld, maar zullen ze voor de Torzo niet meetellen. Uiteindelijk zullen deze vragen, bij het toekennen van een Torzo worden genegeerd.
 • De regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart (direct aanvragen is dus niet nodig).
 • Uitkering binnen 4 weken na aanvraag. Een voorschot is mogelijk.
 • De uitkering betreft geen lening, maar is een gift. Terugbetalen is dus niet aan de orde.
 • Uitkering is aanvulling op persoonlijke inkomen uit je onderneming.
 • Uitkering maximaal € 1.500 netto per maand, voorlopig gedurende 3 maanden.

Wat kunt u als gevestigd ondernemer verwachten?

Heeft u tijdelijk niet voldoende inkomen uit uw bedrijf door het coronavirus?

Dan biedt de Torzo-regeling in veel gevallen een aanvullende uitkering. Deze vult uw inkomen aan met maximaal € 1.500 netto. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Start de Bbz-Torzo scan en bekijk direct of u in aanmerking komt voor deze regeling.

Meer informatie? Start de scan!

Back To Top