Stichting 155-Help-een-bedrijf

Stichting 155-Help-een-bedrijf heeft de missie voor ondernemers het meest laagdrempelige en het meest effectieve hulploket te zijn, kosteloos voor de ondernemer, waar optimaal de verbinding aangebracht kan worden met partijen, die hulp kunnen bieden. Uit de praktijk blijkt dat veel ondernemers-in-zwaar-weer te laat hulp inroepen, vaak doordat de ondernemer onvoldoende de juiste wegen kent en mentale belemmeringen ervaart bij het inroepen van hulp. Via dit loket slagen wij erin om ondernemers-in-zwaar-weer te vinden en het aantal noodgedwongen bedrijfsbeëindigingen terug te brengen. Met de deelname van 160 gemeenten is er een forse stap voorwaarts gemaakt in de vroegsignalering van problemen bij met name kleine ondernemers.

Verspreid over heel Nederland beschikt 155 over ondernemersadviseurs met zowel branchespecifieke kennis als regionale kennis. Deze adviseurs worden ondersteund door het Kenniscentrum van IMK, het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.

De weg van gedoe tot geldnood

© Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.
Met 155-Help-een-bedrijf wordt een breed scala aan ondernemersproblemen geadresseerd.

Ondernemers met een hulpvraag kunnen kosteloos contact opnemen met 115 online via 155.nl of bellen met (088) 9990 155, waarna direct de urgentiebepaling plaatsvindt. Binnen 24 uur, maar zo nodig veel sneller, krijgt de ondernemer contact met een gespecialiseerde ondernemersadviseur voor probleemdiagnose en doorverwijzing. Met dit initiatief worden niet alleen ondernemers geholpen, maar wordt ook op maatschappelijke schadelast bespaard. Immers uit onderzoek blijkt dat iedere gemiddeld € 115.000 aan maatschappelijke schadelast veroorzaakt (bijvoorbeeld onderneming, die onnodig omvalt, de maatschappij uitkeringsschade).

Op 155.nl kunnen ondernemers anoniem en 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht voor diagnose en hulp. Op 155.nl kunnen ondernemers een scan uitvoeren en direct zien of zij tot de doelgroep behoren die in aanmerking komt voor een sociale ondernemersregeling zoals het Bbz of Ioaz. Dit zijn speciale ondernemers-regelingen vanuit de overheid die ondersteuning kunnen bieden op het gebied van levensonderhoud en noodzakelijk bedrijfskapitaal en worden uitgevoerd door de gemeente. Ook wanneer een ondernemer overweegt het bedrijf te beëindigen.

Samenwerkingsvormen 155-Help-een-bedrijf Basis en BasisPlus

155-Help-een-bedrijf Basis

3 cent per inwoner per jaar

 • Telefonische helpdesk en online via 155.nl.
 • Op 155.nl kunnen ondernemers 24 uur per dag, 7 dagen per week kosteloos terecht voor diagnose en hulp.
 • Op 155.nl kunnen ondernemers kosteloos een geldnood-scan uitvoeren om direct te kunnen zien of zij tot de doelgroep behoren die in aanmerking komt voor een sociale ondernemersregeling (Bbz of IOAZ).
 • Na melding en op verzoek wordt een ondernemer binnen 24 uur teruggebeld.
 • De intake en analyse van de hulpvraag wordt op afstand uitgevoerd en waar nodig door telefonisch contact met een ondernemersadviseur.
 • Op basis van de analyse ontvangt de ondernemer advies en/of eventuele doorverwijzing.
 • Een communicatie toolkit wordt beschikbaar gesteld om gemeenten te ondersteunen bij de communicatie rondom 155-Help-een-bedrijf.

155-Help-een-bedrijf BasisPlus

6 cent per inwoner per jaar

 • Telefonische helpdesk en online via 155.nl.
 • Op 155.nl kunnen ondernemers 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht voor diagnose en hulp.
 • Op 155.nl kunnen ondernemers kosteloos een geldnood-scan uitvoeren om direct te kunnen zien of zij tot de mogelijke doelgroep behoren die in aanmerking komt voor een sociale ondernemersregeling (Bbz of IOAZ).
 • Na melding en op verzoek wordt een ondernemer binnen 24 uur teruggebeld.
 • De intake en analyse van de hulpvraag wordt deels op afstand uitgevoerd en waar nodig zal een persoonlijk gesprek plaatsvinden met de ondernemer.
 • Op basis van de analyse ontvangt de ondernemer advies en/of eventuele doorverwijzing.
 • Na de melding wordt gedurende het proces de zaak gevolgd, zodat 155 vinger aan de pols houdt. Met de gemeente zal periodiek een evaluatie plaatsvinden.
 • Daarnaast vindt vanuit 155 voorlichting plaats in de richting van doorverwijzende partijen, zoals administratiekantoren en banken.
 • Inzet van online marketing campagnes.
 • Een communicatie toolkit wordt beschikbaar gesteld om gemeenten te ondersteunen bij de communicatie rondom 155-Help-een-bedrijf.

Basisteksten

Een communicatie toolkit wordt beschikbaar gesteld om gemeenten te ondersteunen bij de communicatie rondom 155-Help-een-bedrijf. Hieronder kunt u verschillende basisteksten vinden, welke u kunt gebruiken voor de website, nieuwsbrieven, pers, social media, regionaal en algemeen.

Visuals downloaden

Banners downloaden

Logo’s downloaden

Online media

Voor online marketing worden Google Display, Google Adwords, Instagram en Facebook campagnes ingezet met een bereik van 200 gemeenten. Achter die campagne is een expertsysteem beschikbaar gesteld, waarmee ondernemers online 7×24 uur kunnen bepalen of ze tot de doelgroep van één van de sociale ondernemersregelingen behoren. Ondernemers kunnen op die manier gericht worden doorverwezen naar het juiste loket binnen de gemeente.

Hoe mobiliseer je ondernemers met gedoe?

Op basis van intelligente vraagarticulatie en machine learning.

Click ⟶

Vroegsignalering

Google Display
Google Adwords
Facebook
Organisch

Scan ⟶

Platform voor zelfdiagnose

Geldnood-scan
Winstanalyse
Conflictscan
Financiering voor MKB

Connect ✓

De kortste weg naar een oplossing

Follow-up gesprek (gratis)
Doorverwijzing
Direct melding
starten bij de gemeente

Uitgebreide periodieke rapportage

Interactieve Factsheet

Vraag de 155-help-een-bedrijf folders aan of stel direct een vraag over 155-Help-een-bedrijf

[recaptcha size:normal]