Ga naar hoofdinhoud

Opticien
Deze ondernemer heeft sinds 2002 een winkel in optische artikelen en heeft zich telefonisch gemeld bij 155-Help-een-bedrijf. Vervolgens is deze ondernemer direct door een 155-ondernemersadviseur teruggebeld en heeft er in eerste instantie een korte telefonische intake plaatsgevonden en daarna een bedrijfsbezoek. Op basis van de telefonische intake en het bedrijfsbezoek is er naar mogelijke oplossingen gezocht om de dreigende financiële problemen het hoofd te bieden (omzetdaling door veranderende marktomstandigheden etc.). Er is aan de ondernemer geadviseerd een Bbz-aanvraag in te dienen bij de gemeente om eventueel in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning. Dat heeft de ondernemer vervolgens gedaan en op basis van deze aanvraag heeft de gemeente aangegeven dat er een levensvatbaarheidsonderzoek bij de ondernemer uitgevoerd moest worden. De conclusie van dit onderzoek was dat de ondernemer voldeed aan de eisen van de oudere zelfstandige die wordt gesteld in het Bbz. Op basis hiervan kwam de ondernemer in aanmerking voor een eenmalige kapitaalinjectie. De ondernemer is 155-Help-een-bedrijf dankbaar voor het goede advies en het aandragen van de juiste oplossing en de persoonlijke betrokkenheid.

Back To Top