Ga naar hoofdinhoud

Bbz – Besluit bijstandverlening zelfstandigen

U bent ondernemer en u heeft financiële ondersteuning nodig? Dan kunt u in bepaalde gevallen terecht bij de overheid. Er zijn namelijk verschillende vormen van bijstand die vallen onder het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, ook wel Bbz genoemd.

Dit besluit zorgt ervoor dat u als ondernemer ondersteuning krijgt. Dit kan in de vorm van aanvulling van uw inkomen tot bijstandsniveau, of een krediet. Daarnaast heeft de gemeente ook de mogelijkheid om u begeleiding aan te bieden, dit is geheel kosteloos.

Doe de gratis Bbz-scan

Wilt u Bbz aanvragen?

Dan dient u in ieder geval aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • U bent Nederlander en woont in Nederland, of u woont in Nederland en heeft een geldige verblijfstitel.
 • Uw leeftijd ligt tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U bent van plan om een bedrijf te starten of u heeft een bedrijf.

Wanneer u een bedrijf heeft:

 • U voldoet aan het urencriterium en besteedt ten minste 1225 uur per jaar aan uw bedrijf.
 • Uw bedrijf voldoet aan de wettelijke vestigingseisen.
 • U bent ondernemer met zeggenschap binnen uw onderneming.
 • U loopt persoonlijk een financieel risico met uw bedrijf.

Wat kunt u als gevestigd ondernemer verwachten?

Heeft u tijdelijk niet voldoende inkomen uit uw bedrijf? Dan biedt de Bbz-regeling in bepaalde gevallen een aanvullende uitkering. Deze vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. Wanneer u betalingsproblemen heeft of geen noodzakelijke investeringen meer kunt doen, dan is wellicht (rentedragende) lening of borgstelling mogelijk. In beide gevallen geldt dat uw bedrijf levensvatbaar is. Met andere woorden, u moet op termijn in staat zijn zelf weer voldoende inkomen uit het bedrijf te halen en de eventuele lening kunnen terug betalen.

Meer informatie? Start de scan!

U stopt met uw bedrijf?

Indien u genoodzaakt bent om uw bedrijf te moeten beëindigen (bijvoorbeeld omdat de onderneming niet levensvatbaar is), dan heeft u de mogelijkheid om tijdelijk een beroep te doen op het Bbz. Mogelijk komt u in aanmerking voor een aanvullende uitkering. Deze ontvangt u maximaal één jaar en vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. Zo heeft u de tijd om uw bedrijf verantwoord te beëindigen. Het geeft u de mogelijkheid tot het afronden van lopende opdrachten, de tijd om uw gewassen te oogsten of om uw voorraden te verkopen.

Als u ouder bent dan 55 jaar op het moment dat u stopt, dan kunt u mogelijk een IOAZ-uitkering krijgen. Deze uitkering moet u al aanvragen voordat u stopt met uw bedrijf, om die te ontvangen na beëindiging van uw onderneming.

Wanneer u een bedrijf heeft:

 • U voldoet aan het urencriterium en besteedt ten minste 1225 uur per jaar aan uw bedrijf.
 • Uw bedrijf voldoet aan de wettelijke vestigingseisen.
 • U bent ondernemer met zeggenschap binnen uw onderneming.
 • U loopt persoonlijk een financieel risico met uw bedrijf.

Overige informatie over het Bbz

Wanneer u gebruik wilt maken van één van de sociale ondernemersregelingen dan start u met de geldnoodscan. Onze geldnoodscan laat direct zien of er voor u een sociale ondernemersregeling beschikbaar is of dat u gebruikt kunt maken van een voorliggende voorziening.

Wat kunt u als starter verwachten?

Wanneer u een bedrijf wilt starten, kunt u in aanmerking komen voor:

 • Begeleiding en professioneel advies.
 • Een bijdrage in de kosten die samenhangen met de voorbereiding.

Wanneer u een plan heeft om een eigen bedrijf te starten dat door een specialist als levensvatbaar wordt beoordeeld, kunt u:

 • In aanmerking komen voor een rentedragende lening om alle benodigde investeringen te kunnen financieren.
 • Een bijdrage krijgen die tegemoet ziet in de kosten van uw levensonderhoud. Maximaal tot bijstandsniveau tijdens de startfase van uw bedrijf. Dit met een duur van maximaal 3 jaar.

Bekijk of u in aanmerking komt

Ondernemer van 61 jaar of ouder?

Bent u geboren voor 1960? Dan geeft het Bbz u in bepaalde gevallen de mogelijkheid om tot de pensioengerechtigde leeftijd een aanvulling te verkrijgen van uw inkomen tot bijstandsniveau.

Zo heeft u de mogelijkheid om tot uw pensioen te blijven werken in uw eigen onderneming. Zijn investeringen noodzakelijk? Dan is er wellicht ook de mogelijkheid tot het verkrijgen van een eenmalige kapitaalinjectie.

Om hiervoor in aanmerking te komen dient u als ondernemer tenminste 10 jaar zonder tussenpozen een eigen bedrijf te voeren en geboren zijn voor 1-1-1960 tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

Daarnaast is het noodzakelijk dat het bedrijf minimale winst maakt voordat u in aanmerking komt.

Hulp nodig? Start de scan

Bbz uitkering? Lees waarom de regeling er is

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 stimuleert de uitstroom uit de bijstand. Ook houdt het gevestigde ondernemers uit de bijstand. Gevestigde ondernemers, waaronder ZZP’ers, die tijdelijk financiële problemen ondervinden, kunnen gebruik maken van dit sociale financieringsinstrument. Het zorgt ervoor dat ondernemers met een levensvatbaar bedrijf geen uitkeringsaanvraag hoeven te doen.

Daarnaast is het een sociaal vangnet voor ondernemers die genoodzaakt zijn het bedrijf te moeten beëindigen.

Back To Top