Wat doet de Participatiewet voor ondernemers?

Als ondernemer weet u als geen ander dat onze overheid de nodige wet –en regelgeving oplegt. Helaas is deze wet –en regelgeving lang niet altijd even duidelijk. Vaak is er sprake van overlap en een overvloed aan bijkomende regels en processen die het er niet bepaald duidelijker op maken. Om duidelijkheid te scheppen in de wirwar van sociale regelingen  is de Participatiewet in het leven geroepen.

In dit artikel vertellen we u meer over de Participatiewet, want ook als ondernemer zijnde kunt u hier mee te maken krijgen.

Start de scan en bekijk of u in aanmerking komt.

Sinds wanneer is de Participatiewet van kracht?

Er is lang aan deze wet gewerkt. Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Naast het scheppen van duidelijkheid en meer uniformiteit waren er nog twee belangrijke redenen om deze wet in het leven te roepen. Eén van deze redenen is om ook de mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk in te zetten op de arbeidsmarkt. Er is immers een grote groep mensen die wel kan werken, maar wel hulp nodig heeft bij het vinden van een arbeidsplek. De PW geeft invulling aan de wens om ook deze mensen aan het werk te krijgen.

Bezuinigen is een andere reden om deze wet door te voeren. Het samenvoegen van eigenlijk drie verschillende wetten in één wet, is efficiënt en werkt kostenbesparend.

De Participatiewet en de bijstand

Met de samenvoeging van de WWB in de PW, is ook de bijstand ondergebracht in deze nieuwe wet. De grootste verandering die dit gevolg heeft gehad is dat iedereen die bijstandsgerechtigd is vanaf 1 januari 2015 dezelfde arbeidsverplichtingen heeft. Er wordt dus vanaf dit moment geen onderscheid meer gemaakt tussen mensen of groepen mensen. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente met betrekking tot het onderdeel bijstand van de Participatiewet. Zo is de gemeente verplicht om te controleren of iemand die een bijstandsuitkering ontvangt zich ook houdt aan de arbeidsverplichtingen die hem of haar zijn opgelegd. Is dit niet het geval? Dan moet de gemeente de uitkering verlagen.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen en de PW

De regeling ‘Besluit bijstandsverlening zelfstandigen’, afgekort de Bbz genoemd, is een onderdeel van de Participatiewet. U kunt immers ook als zzp-er zijnde soms best een steuntje in de rug gebruiken. Het Bbz biedt u als zelfstandig ondernemer verschillende mogelijkheden. Zo kunt u een beroep op de Bbz doen wanneer:

  • Een uitkering ontvang en vanuit deze situatie als zelfstandig ondernemer aan het werk wilt. Het moet in deze gevallen gaan om arbeidsongeschiktheidsuitkering, een werkloosheidsuitkering of een bijstandsuitkering,
  • al werkzaam bent als zelfstandig ondernemer. Het kan u als ondernemer zijnde wel eens financieel tegen zitten, bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden. Om te voorkomen dat u uw goedlopende bedrijf moet beëindigen kut u in aanmerking komen om voor een bepaalde periode een aanvulling (tot bijstandsniveau) te krijgen op uw inkomen,
  • de leeftijd van 55 jaar of ouder hebt bereikt en jouw bedrijf niet meer levensvatbaar te noemen is. Ook hier geldt dat u, wederom onder strikte voorwaarden, een beroep kunt doen op het Bbz om te kijken of u in aanmerking komt voor een aanvulling van jouw inkomen tot bijstandsniveau,
  • verplicht bent om jouw bedrijf te beëindigen, omdat dit eenvoudigweg niet of niet langer levensvatbaar is. Eén van de voorwaarden waar u dan aan moet voldoen om een tijdelijke aanvulling op jouw inkomen te ontvangen is dat u minimaal 1225 uur per als zelfstandig ondernemer in uw bedrijf hebt gewerkt.

Wat zijn de belangrijkste eisen?

We zetten een aantal van de belangrijkste wijzigingen even voor u op een rij:

  • Kostendelersnorm: lagere bijstandsuitkering als woonkosten gedeeld kunnen worden (met personen van 21 jaar of ouder).
  • Verplichte tegenprestatie: niemand ontvangt ‘zomaar’ een uitkering. Hier zal altijd iets tegenover dienen te staan. Aan de gemeente in kwestie om te bepalen wat de tegenprestatie is.
  • Korting op uitkering bij wangedrag: Grof taalgebruik, fysiek geweld of intimidatie en/of het vernielen van andermans eigendommen wordt bestraft met een lagere uitkering.
  • Taaleis: Spreekt u de Nederlandse taal niet of onvoldoende? Dan is dit reden om u te korten op de bijstandsuitkering. De gedachte hierachter is dat u meer kans maakt op de arbeidsmarkt als u de Nederlandse taal machtig bent.
Geldnood scan
155

155 is in alle regio’s actief

Ramon Reekers

Regio Noord Nederland

Patrick van Dielen

Regio Oost Nederland

Manon Berger

Regio Zuid Nederland

Claudia van der Werf

Regio West Nederland

Hans Eckhardt

Regio Midden Nederland

Goed dat u contact met ons opneemt, wij staan u graag bij. Al ruim tien jaar begeleid ik ondernemers die last hebben van tegenwind. Stuur een bericht met uw gegevens. Ikzelf of één van de andere adviseurs uit de regio helpen u graag verder.

Uw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.

Stuur bericht

Vult u even het contactformulier in? Dan bellen wij u binnen één werkdag terug!

Uw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.

© copyright 2019 Stichting 155 – Help een bedrijf