Nieuws

24
jan

Goed nieuws voor Groningse ondernemers

0.0 00 Goed nieuws voor Groningse ondernemers Goed nieuws voor Groningse ondernemers die tegenwind ervaren. Sinds kort is de gemeente Groningen aangesloten op 155-Help-een-bedrijf. Een nationaal noodloket waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen.      

24
jan

Hulploket voor Zaanse ondernemers

0.0 00 Hulploket voor Zaanse ondernemers Voor ondernemers uit Zaanstad van wie het bedrijf in een moeilijke situatie is beland, is sinds kort een telefonisch en online hulploket beschikbaar. Via dit loket ‘155-Help-een-Bedrijf’ kunnen zij laagdrempelig en tijdig in gesprek komen met adviseurs om te bekijken hoe zij hun onderneming op een goede manier draaiende kunnen houden. Voor ondernemers is

Lees meer

21
jan

Gemeente Den Haag gaat voor behoud ondernemerschap

0.0 00 Gemeente Den Haag gaat voor behoud ondernemerschap Bent u ons al tegengekomen? In de afgelopen maanden is 155-Help-een-bedrijf volop in de media geweest. Middels onder meer een radiocampagne, advertenties in huis-aan-huis-bladen en informatiekrantjes is in verschillende gemeenten de nieuwsgierigheid van ondernemers gewekt. En bij elke nieuwe gemeente die zich aansluit, krijgt de samenwerking doorgaans een artikel in de

Lees meer

19
jan

Hulp aan Rijswijkse ondernemers met 155-Help-een-bedrijf

0.0 00 Hulp aan Rijswijkse ondernemers met 155-Help-een-bedrijf De gemeente Rijswijk en 155-Help-een-bedrijf werken alweer ruim een jaar samen om het plaatselijke midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke pijler van de regionale economie. Wethouder Björn Lugthart (Werk en inkomen):”Als gemeente vinden we het belangrijk de lokale economie en werkgelegenheid daar waar we kunnen te

Lees meer

20
dec

Goirle steunt ondernemers die het nodig hebben

0.0 00 Goirle steunt ondernemers die het nodig hebben De gemeente Goirle is aangesloten bij 155-Help-een-bedrijf. Wethouder Economische Zaken, Theo van der Heijden, ondertekende hiertoe de samenwerkingsovereenkomst met Bill Hoeks van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. 155-Help-een-bedrijf kijkt met de ondernemer wat de mogelijkheden zijn om problemen op te lossen. Dit kan een bedrijfskundig advies zijn, een verwijzing

Lees meer

12
dec

Achtergrond faillissementen en oorzaken schulden

0.0 00 Achtergrond faillissementen en oorzaken schulden Het CBS concludeert dat bij de in 2015 afgewikkelde faillissementen van bedrijven en instellingen een onbetaalde schuld achter bleef van 4,4 miljard euro. Dat is ruim 14 procent meer dan in 2010. De totale schuld van de afgewikkelde faillissementen in 2015 bedroeg 4,9 miljard euro. Hiervan is 464 miljoen euro (9,5 procent) aan

Lees meer

6
dec

Hulp aan 19 ondernemers in Barneveld

De gemeente Barneveld en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) zijn ruim twee jaar geleden gestart met de samenwerking rondom 155-Help-een-bedrijf. Tot op heden hebben 19 ondernemers uit de gemeente Barneveld zich bij het IMK gemeld. Omgerekend betekent dit dat er naast het feit dat veel van deze ondernemingen een goede doorstart konden maken, ook nog eens 22 FTE’s aan het werk konden blijven. Een aantal ondernemers heeft gebruik gemaakt van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) voor financiële ondersteuning. Maar ook vragen op het gebied van marketing, acquisitie en andersoortige financiële vragen konden worden gesteld. De ondernemers die zich hebben gemeld bij 155-Help-een-bedrijf waren grotendeels afkomstig uit de branches: groot- en detailhandel, horeca en zakelijke dienstverlening. Wethouder Gerard van den Hengel: “Voor ons was een belangrijke doelstelling voor het aansluiten bij 155 dat het voorkomen van een faillissement altijd beter is dan ‘genezen’. Daarnaast vinden wij het als gemeente belangrijk om onze lokale ondernemers te steunen waar mogelijk, ook in moeilijke tijden. Met het continueren van de samenwerking op het gebied van 155, kunnen we hier zorg voor blijven dragen.”

30
nov

Ondernemers onzeker over financieel inzicht

0.0 00 Ondernemers onzeker over financieel inzicht Uit onderzoek van de KvK blijkt dat circa de helft van de ondernemers onzeker is over hun financieel inzicht. Ondernemers geven aan onzeker te zijn over hun kennis van fiscale wetgeving over inkomstenbelasting (49%), de basisprincipes van de balans- en winst- en verliesrekening (52%) en de benodigde cijfers voor een rentabiliteitsprognose (54%). Slechts

Lees meer

17
nov

Middelburg en Vlissingen sluiten aan op 155

0.0 00 Middelburg en Vlissingen sluiten aan op 155 Vrijdag 18 november, op de dag van de ondernemer, ondertekenen de Middelburgse wethouder Johan Aalberts, zijn Vlissingse collega John de Jonge en Machiel Trommelen van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) een samenwerkingsovereenkomst om ondernemers die hulp nodig hebben de helpende hand te bieden. Ondernemers uit de gemeente Middelburg

Lees meer

1
nov

Gemeente Drimmelen werkt samen met 155

0.0 00 Gemeente Drimmelen werkt samen met 155 De gemeente Drimmelen heeft zich aangesloten bij 155-Help-een-bedrijf. Ondernemers die op dit moment in een moeilijke situatie zitten, of hierin terecht dreigen te komen, kunnen kosteloos een beroep doen op de ondersteuning vanuit 155. De ondernemer kan zich online melden via het contactformulier op de website, of via telefoonnummer: 088 999 0

Lees meer